ipecgroup.jpg

Služby

Uvedomujeme si, že náš nepretržitý úspech závisí aj od vytvorenia trvalých vzťahov k našim zákazníkom. Preto sú pre nás dôvera a komunikácia na prvom mieste. Najprv počúvame, až potom začíname hovoriť. Snažíme sa rozumieť potrebám zákazníkov, dlho predtým ako navrhneme riešenia. Naša povinnosť voči vám, zákazníkom, je zakotvená v našom manažmente kvality a je podporená našimi najlepšími skúsenosťami. Klientom ponúkame:

- Development pozemkov
- Projektový manažment
- Projekčnú činnosť