ipecgroup.jpg

História

IPEC Group patrí od roku 1993 k spoločnostiam úspešne sa zúčastňujúcich na rozvoji slovenskej ekonomiky. Počiatočná pôsobnosť firmy v oblasti inžinieringu, projektovania, plánovania a poradenstva sa postupne rozrastala na rozsiahlu škálu služieb projektového manažmentu. „Pri našom zrode stála odvaha, nadšenie, odhodlanie niesť riziko, ale aj analýza hospodárskych a trhových podmienok a poznanie potrieb zákazníkov – investorov,“ hovorí konateľ a vlastník spoločnosti I. Čarnogurský.

Nové vedomosti vďaka zákazníkom
Neustále zvyšovanie kvality všetkých oblastí činnosti, aplikácia know-how s progresívnymi technológiami, profesionálny a vývoja schopný tím znamenal mimoriadne napredovanie firmy v domácom aj medzinárodnom kontexte. I. Čarnoguský, spomína: „Vyvíjali a zdokonaľovali sme sa za pochodu, každý rozhovor so zákazníkom – investorom nám priniesol nové vedomosti.“

Pôsobenie v zahraničí
Firma IPEC intenzívne nadväzovala kontakty so zahraničnými partnermi – investormi a po úspešnej realizácií projektov na Slovensku, aplikuje svoje skúsenosti a zručnosti v zahraničných projektoch. Najvýznamnejšie zahraničné projekty boli a sú realizované na Ukrajine, v Českej republike a v Rakúsku a v Rumunsku.